<div align="center"> <h1>artystyczna strona OSP w Jeziorzanach</h1> <h3>strona przedstawiająca dorobek artystyczny osób związanych z OSP w Jeziorzanach</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.ospart.republika.pl" rel="nofollow">http://www.ospart.republika.pl</a></p> </div>